Opieka nad seniorem cierpiącym na chorobę przewlekłą wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania. Ważne jest, aby osoby starsze z chorobami przewlekłymi otrzymały odpowiednią opiekę, która pozwoli im na zachowanie jak największej niezależności i godności.

W przypadku występowania chorób przewlekłych niezbędne jest regularne przyjmowanie leków oraz kontrole stanu zdrowia. Dlatego, opiekunowie muszą nie tylko dbać o  ciągłość przyjmowanie lekarstw zgodnie z zaleceniami, ale także pamiętać o wizytach u lekarza oraz stałym monitorowaniem samopoczucie podopiecznego.

Opiekun osoby przewlekle chorej powinien posiadać wiedzę na temat tej choroby, jej objawów oraz leków stosowanych w jej leczeniu. Ponadto powinien wykazywać się empatią, cierpliwością i życzliwością, by zwiększyć szansę na to, aby senior czuł się bezpiecznie, wiedząc, że czuwa nad nim osoba wykwalifikowana i pomocna.

Pamiętajmy także, że seniorom cierpiącym na chorobę przewlekłą często towarzyszy poczucie osamotnienia i izolacji społecznej, co może negatywnie wpłynąć na ich stan zdrowia. Dlatego, opiekunowie powinni zwrócić uwagę na potrzeby emocjonalne swoich podopiecznych, zapewniając im towarzystwo, rozmowy oraz różne formy aktywności, dostosowane do ich stanu zdrowia.

Podsumowując, opieka nad seniorem cierpiącym na chorobę przewlekłą wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno aspekt dbania o zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Ważne jest, aby opiekun posiadał wiedzę na temat danej choroby, był uważny i odpowiedzialny, by być w stanie zapewnić seniorowi właściwą opiekę i wsparcie.