Seniorzy często borykają się z różnego rodzaju problemami, takimi jak depresja, demencja czy samotność. Dlatego ważne jest, aby podejść do opieki nad osobą starsza w sposób holistyczny, uwzględniający zarówno ich zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych u seniorów. Objawy depresji u starszych osób mogą być jednak często przeoczone, zbagatelizowane lub mylone z innymi dolegliwościami.  Jak więc rozpoznać depresję u osoby starszej?

Może ona objawiać się obojętnością, utratą energii, apatią, problemami z koncentracją, zmianami jeśli chodzi o apetyt lub wagę, a także problemami z pamięcią. Chory może skarżyć się na ciągłe uczucie zmęczenia, bóle głowy i problemy z trawieniem. Może być ciągle zaniepokojony, drażliwy, niechętny do wychodzenia z domu i spotykania ludzi. Warto zwrócić uwagę, czy przesypia noce tak jak wcześniej, czy ma problemy z zaśnięciem, wcześniejszym budzeniem się lub budzeniem się w środku nocy. Może też spać o wiele dłużej niż zwykle.

Dlatego ważne jest, aby osoby opiekujące się seniorami, były wyczulone na objawy depresji i podejmowały odpowiednie działania w celu jej rozpoznania i leczenia.

Demencja jest kolejnym poważnym wyzwaniem związanym z zdrowiem psychicznym seniorów. Choroby takie jak choroba Alzheimera czy otępienie starcze mogą prowadzić do stopniowego pogarszania się funkcji poznawczych seniora. U osób chorych na demencję można zauważyć zmiany w zachowaniu, jak np. dezorientacja, lęki, agresja czy objawy depresyjne. Z pewnością opieka nad seniorami z demencją wymaga indywidualnego podejścia.

Samotność jest kolejnym ważnym czynnikiem, który może wpływać na zdrowie psychiczne seniorów. Starsze osoby często doświadczają utraty bliskich osób oraz trudności w utrzymaniu aktywności społecznej z powodu ograniczeń związanych z wiekiem, a to niesie ze sobą uczucie izolacji, smutku, beznadziei. Dlatego istotne jest zapewnienie seniorom wsparcia emocjonalnego, towarzystwa oraz w miarę możliwości – kontaktów społecznych, które mogą poprawić ich samopoczucie i zdrowie psychiczne.